Pozostałe projekty

Zobacz nasze pozostałe realizacje, projekty składające się na nasze doświadczenie

 • Droga Krajowa DK8. Odcinek Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji studialnej, programowo lokalizacyjnej, budowlanej i przetargowej. Wykonuje jako Konsorcjum MOSTY KATOWICE (Lider) – COMPLEX PROJEKT.
 • Autostrada A-1. Odcinek w. „Sośnica” – granica państwa (w Gorzyczkach), długość 50 km.
  Opracowanie projektu podstawowego wraz z materiałami do decyzji lokalizacyjnej.
  Zamówienie dla ABiEA Warszawa.
 • Autostrada A-4. Obwodnica Krakowa od ul. Zakopiańskiej do węzła „Wielicka” wraz z węzłem.
  Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z Dokumentacją Przetargową pod nadzorem firmy Atkins.
 • Autostrada A-4. Obejście Krakowa od węzła „Balice I” do ul. Kąpielowej.
  Opracowanie Materiałów do Decyzji Lokalizacyjnej.
 • Autostrada A-4. Obejście Krakowa od ul. Kąpielowej do węzła „Wielicka” wraz z węzłem.
  Opracowanie Materiałów do Decyzji Lokalizacyjnej.
 • Opracowanie projektu zachodniego obejścia miasta Lublińca.
 • Autostrada A-4. Obejście miasta Krakowa od węzła „Balice I” do węzła „Wielicka” wraz z węzłem.
  Opracowanie Projektu Wstępnego dla odcinka autostrady płatnej.
 • Autostrada A-4. Odcinek autostrady płatnej A-4 Kraków – Katowice.
  Udział w opracowaniu Projektu wstępnego oraz dokumentów do uzyskania decyzji lokalizacyjnej we współpracy z Transprojektem Poznań dla w zakresie dostosowania do płatności.
 • Północna obwodnicy miasta Bytomia. Długość 4,2 km.
  Opracowanie Projektu Technicznego II i III etapu.
 • Droga ekspresowa S-94 do Zwardonia, tunel o długości 800m w miejscowości Laliki na drodze ekspresowej do Zwardonia.
  Opracowanie Koncepcji Programowej.
  Koncepcja przejścia tunelowego była realizacją własnej idei zaproponowanej przez Biuro, którą zrealizowano projektowo przy specjalistycznej współpracy z austriacką firmą tunelarską oraz Jednostki Naukowo-Badawczej „Budokop” Mysłowice oraz biurem mostowym Pontex z Mysłowic.
 • Droga ekspresowa S-94. Obwodnica Lalik + Droga Krajowa 944 Żywiec – Zwardoń (4 odrębne odcinki kontraktowe).
  Opracowanie Projektu Technicznego oraz Dokumentów Przetargowych według wymagań PHARE.
 • Autostrada A-4. Obejście miasta Krakowa. Odcinek węzeł Zakopiański – węzeł Wielicki.
  Opracowanie kompleksowego Projektu Technicznego autostradowego.
 • Droga Krajowa DK-92. Odcinek Gliwice – Tychy.
  Opracowanie Projektu Technicznego oraz Dokumentów Przetargowych według wymagań Banku Światowego w 2-ch wersjach językowych.
 • Droga Krajowa DK-93. Odcinek węzeł „Mikołowska” – Piotrowice w Katowicach.
  Opracowanie Projektu Technicznego oraz Dokumentów Przetargowych według wymagań Banku Światowego w 2-ch wersjach językowych.
 • Droga Krajowa DK-15. Odcinek trasy wschodniej obwodowej GOP – odcinek Wojkowice – Jęzor.
  Opracowanie Projektu Technicznego oraz Dokumentów Przetargowych według wymagań Banku Światowego w 2-ch wersjach językowych.
 • Autostrada A-4. Przejście tzw. Aleją Górnośląską przez Katowice.
  Udział w projektowaniu ZTE branży drogowej.
 • Obwodnica miasta Piekary Śląskie z obwodnicą Bytomia.
  Opracowanie Jednostadiowego Projektu Technicznego – opracowanie wielobranżowe.
 • Obwodnica miasta Praszka.
  Opracowanie wielobranżowe.
 • ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu.
  Opracowanie Projektu Technicznego Przebudowy, koncepcyjne i PTJ.
 • Całościowa sieć drogowo-uliczna miasta Olesna.
  Opracowanie systemowe i szczegółowe organizacji ruchu dla całej sieci.
 • Układ komunikacyjny w Sosnowcu – ul. Klimontowska.**
  Opracowanie Projektu Technicznego – opracowanie wielobranżowe.
 • Droga krajowa DK1. Warszawa – Cieszyn.
  Opracowanie Projektu Technicznego przebudowy wraz z remontem 5-ciu wiaduktów i przystosowaniem do szkód górniczych.
 • Układ komunikacyjny dzielnicy Ligota w Katowicach, ul. Obrzeżna – Kostki, Napierskiego wraz z tramwajem.
  Opracowanie ZTE budowy– kompleksowe opracowanie wielobranżowe.