Pracownia infrastruktury i środowiska

Pracownia infrastruktury i środowiska wykonuje projekty we wszystkich fazach projektowych od koncepcji, projektów wstępnych i podstawowych do projektów budowlanych i wykonawczych w całym kompleksowym ich zakresie.

 

Pracownia składająca się z pięciu zespołów projektuje w zakresie branż:

 

  • KANALIZACYJNEJ

Zespół wykonuje opracowania w zakresie m.in.:  kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  zbiorników retencyjnych,  pompowni,  oczyszczalni ścieków.

 

  • WODNEJ I GAZOWEJ

Zespół wykonuje opracowania w zakresie m.in.:  wodociągów rozdzielczych,  wodociągów przemysłowych,  wodociągów magistralnych,  zbiorników PPOŻ,  instalacji wodno kanalizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

 

  • MELIORACYJNEJ

Zespół wykonuje opracowania w zakresie m.in.:  regulacji rzek i potoków,  rowów, kanałów, wałów przeciwpowodziowych, pompowni, zbiorników retencyjnych oraz stawów, budowli piętrzących i regulacyjnych, melioracji rolnych, drenaży rolniczych i budowlanych, odwodnienia wykopów budowlanych.

 

  • ELEKTRYCZNEJ

Zespół wykonuje opracowania w zakresie m.in.: linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia 220 kV i 400 kV,  wysokiego napięcia 110 kV, średniego napięcia 6 – 30 kV, niskiego napięcia do 1 kV, oświetlenia zewnętrznego (w tym drogowego tj. ulice, węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych, tunele), oświetlenia wewnętrznego (w tym budynków użyteczności publicznej, biurowce, sklepy, hale produkcyjne), oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego), instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej, dostarczania energii elektrycznej do nowych obiektów, oraz  infrastruktury teletechnicznej.

 

  • ŚRODOWISKOWEJ

Zespół wykonuje opracowania w zakresie m.in.: raportów oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji zieleni, planów wyrębu, planów nasadzeń, pomiarów natężenia hałasu.

 

W celu realizacji powierzonych nam zadań zespoły projektowe wykorzystują w projektowaniu najnowsze osiągnięcia techniczne oraz nowoczesne oprogramowania branżowe. Główną platformą i filarem jest oprogramowanie firmy Bentley oraz środowisko Autodesku. Korzystamy także z programu PROFIL KOORDYNATOR specjalnie przystosowanego do specyfiki pracy w COMPLEX PROJEKT przez autorów z firmy EPI-GRAF.