O Firmie

Podstawowe informacje o Complex ProjektPolityka jakości

Zadowolenie klienta jest dla nas największą wartością, dlatego wypadkową naszych działań jest wdrożenie, a następnie utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN EN ISO 9001:2008. Poprzez System Zarządzania Jakością chcemy dać pewność Kontrahentom, że świadczone usługi są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa na poziomie technicznym, cenowym i terminowym zadowalającym oczekiwania Klienta.

 

Chcąc realizować usługi zgodnie z wymaganiami Klienta stawiamy na:

  • stałą współpracę
  • ciągłe doskonalenie świadczonych usług
  • sprawdzonych i zaufanych podwykonawców

 

Głównymi celami Polityki Spółki są:

  • utrzymanie pozycji wśród głównych dostawców rynku polskiego w zakresie świadczenia usług projektowania, konsultingu i pełnienia nadzorów autorskich oraz inwestorskich
  • pełne obłożenie portfela zamówień

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych środków do realizacji przyjętej polityki.

Za jakość swojej pracy odpowiadają wszyscy pracownicy firmy COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Konsekwentnie i nieustannie dążąc do doskonalenia jakości usług pragniemy w pełni zaspokajać wymagania klientów.

Każdy pracownik COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. jest świadomy pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Miłkowski