Pracownia weryfikatorów i konsultantów

Kadra inżynierska Pracowni Weryfikatorów i Konsultantów wywodzi się z inżynierów projektantów o wieloletnim doświadczeniu.

 

Projektanci zespołu weryfikują i kontrolują opracowania projektowe pod względem:

  • spełnienia wymagań Zamawiającego na etapie pozyskiwania zamówień oraz realizacji opracowań projektowych,
  • zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej z zapewnieniem kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

 

Zespół może realizować zlecenia zewnętrzne w zakresie sprawdzania i/lub weryfikowania opracowań projektowych.