Oferta

Zakres działalności:

  • Projektowanie

Firma zajmuje się kompleksowym wykonywaniem projektów inżynierskich we wszystkich fazach projektowych w branży budownictwa drogowego, mostowego oraz infrastruktury technicznej – w tym branży: melioracyjnej (hydrotechnicznej, hydrologicznej); wodociągowej, gazociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.

Biuro posiada duże doświadczenie w projektowaniu na terenach poddanych eksploatacji górniczej a także w usuwaniu skutków szkód górniczych.

 

  • Nadzory

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

 

  • Konsulting

Udzielamy konsultacji w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. Wykonujemy weryfikacje dokumentacji projektowych.