Pracownia Drogowa

Pracownia drogowa jest wiodącą w profilu działalności firmy. Wykonuje projekty drogowe we wszystkich fazach projektowych od koncepcji, projektów wstępnych i podstawowych do projektów budowlanych i wykonawczych w całym kompleksowym ich zakresie.

 

Zasadniczy model projektu drogi opracowywany jest w oprogramowaniu firmy Bentley. Jest on wspomagany obliczeniami inżynierskimi podłoża, następne etapy to praca w środowisku Autodesk oraz innych aplikacjach w zakresie wizualizacji trasy, organizacji ruchu, obliczeń i projektowania barier akustycznych.