O Firmie

Podstawowe informacje o Complex ProjektRys historyczny

 

Biuro posiada 50-osobową kadrę zarówno doświadczonych inżynierów projektantów jak i młodą kadrę inżynierską, która chętnie stosuje nowe technologie narzędziowe w projektowaniu.

 

Od początków istnienia datowanych na 1986 rok naszą  troską jest harmonijny rozwój kadry poprzez łączenie doświadczenia wieloletnich pracowników z entuzjazmem młodszych inżynierów. Aby ten model był owocny, koniecznym jest  stałe  zatrudnianie doświadczonej kadry o najwyższych kwalifikacjach. COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. od początku tworzyli inżynierowie posiadający praktyczną umiejętność wykorzystywania numerycznego oprogramowania komputerowego w projektowaniu.

 

Pierwszym poważnym doświadczeniem projektowym o znacznej skali trudności był projekt autostradowej południowej obwodnicy miasta Krakowa wykonany w latach 1997 – 1999. Teren autostrady charakteryzował się bardzo bogatą infrastrukturą techniczną oraz trudnym i podmokłym podłożem z obecnością gruntów organicznych. Celem wyeliminowania kosztownej wymiany gruntów zastosowano unikalną metodę wzmocnienia podłoża pod korpusem autostrady, metodą tzw. konsolidacji filtracyjnej z równoczesnym zastosowaniem czasowych przeciążeń nasypów. Projekt  był wykonany pod nadzorem renomowanej angielskiej firmy Atkins, która działając w imieniu Komisji Europejskiej nadzorowała prace dla zapewnienia europejskiego standardu samego projektu.

 

Istotnym doświadczeniem było zaprojektowanie w fazie szczegółowej koncepcji pierwszego w Polsce, drogowego tunelu górskiego o długości 800m w Lalikach w ciągu przyszłej S 69. Tunel ten został zaprojektowany według Nowej Austriackiej Metody projektowania tuneli.

 

W latach 2004 – 2006 biuro zaprojektowało autostradę A1 na odcinku Świerklany – Granica Państwa z Republiką Czeską. Część trasy głównej oraz węzły zlokalizowano na obszarze objętym szkodami górniczymi. Cała trasa autostrady projektowano na trudnym i zróżnicowanym geotechnicznie obszarze, stosując zróżnicowane metody technicznego wzmocnienia podłoża pod korpusem autostradowym.

 

W latach 2007 – 2009 zaprojektowano 15 kilometrowy odcinek autostrady A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice (lotnisko) zlokalizowany na terenach czynnej eksploatacji górniczej oraz historycznej eksploatacji porudnej. Pas terenu pod autostradę wymagał zabezpieczenia bardzo licznych pustek poeksploatacyjnych sięgających znacznych głębokości pod powierzchnią terenu. Korpus autostrady posadowiono na specjalnych konstrukcjach zabezpieczających oraz zaprojektowano ciągły monitoring zachowania podłoża w newralgicznych obszarach, kontrolowany numerycznie w Obwodach Utrzymania Autostrady.

 

Istotnym doświadczeniem był projekt 70-kilometrowego odcinka autostrady A4 Tarnów – Rzeszów opracowany w latach 2008 – 2011 w konsorcjum, którego byliśmy liderem.  Kompleksowa dokumentacja techniczna tego odcinka autostrady miała miejsce w warunkach terenu zróżnicowanego wysokościowo oraz trudnego geotechnicznie.

 

Ostatnie lata są okresem w którym biuro z powodzeniem uczestniczy w projektowaniu dynamicznie rozwijającej się sieci dróg ekspresowych zarówno w trybie „projektuj” jak i „projektuj- buduj”.