Nasze ważniejsze projekty
 • Autostrada A-4. Odcinek Dębica – Rzeszów.
  Opracowanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowych. Konsorcjum COMPLEX PROJEKT (Lider) - MOSTY KATOWICE – ARCADIS – MGGP
  więcej Kontrakt KT0314

 • Autostrada A-1. Odcinek Pyrzowice - Piekary Śląskie – Gliwice.
  Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Projektowej. Konsorcjum Transprojekt Kraków (Lider) - COMPLEX PROJEKT.
  wiecej Kontrakt KT0310

 • Autostrada A1. Odcinek od węzła "Świerklany" (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeska w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223 długości 18,33 km.
  Opracowanie podstawowej dokumentacji technicznej i dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji.
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Konsorcjum COMPLEX PROJEKT (Lider) – MGGP (wykonawca prac geodezyjnych).
  wiecej Kontrakt KT0288

 • UWAGA
  Realizujemy projekt: "Rozwój firmy COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu; WND-POIG.06.01.00-24-162/12” wiecej
  Uruchomiliśmy usługę: kopiowanie, drukowanie, plotowanie, skanowanie, oprawianie dokumentacji - wielki format wiecej

Copyright (c) 2008 COMPLEX PROJEKT