O Firmie

Podstawowe informacje o Complex ProjektDyrekcja Spółki

mgr inż. Stanisław
Miłkowski
Prezes Zarządu
mgr inż. Grzegorz
Chowaniec
Dyrektor ds. Projektów
mgr inż. Andrzej
Miłkowski
Prezes Senior