Pozostałe Aktualności

Sprawdź co jeszcze dzieje się u nas w firmie oraz w branży

Wszystkie aktualności

2019-11-28

S11 – po konsultacjach społecznych

W ubiegłym tygodniu miało miejsce ostatnie spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu przyszłej S 11. Pozyskane na spotkaniach informacyjnych opinie mieszkańców oraz lokalnych władz stanowią jeden z aspektów jakie będziemy brać po uwagę w analizie wielokryterialnej, która wyłoni wariant optymalny.