Pozostałe Aktualności

Sprawdź co jeszcze dzieje się u nas w firmie oraz w branży

Wszystkie aktualności

2018-10-11

Projekt kluczowego połączenia Śląska z Wielkopolską powierzony zespołowi Complex Projekt-u

W dniu 09.10.2018 podpisaliśmy Umowę z katowickim oddziałem GDDKiA na realizację studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego  ( STEŚ ) dla drogi S11 na odcinku ponad 60 km na terenie województwa śląskiego. Opracowana  dokumentacja  stanowić będzie bazę dla kolejnych stadiów projektowych i realizacyjnych przyszłej S11, której realizacja będzie dopełnieniem podstawowej sieci drogowej  regionu aglomeracji górnośląskiej. Na realizacje zadania mamy 14 miesięcy