Pozostałe Aktualności

Sprawdź co jeszcze dzieje się u nas w firmie oraz w branży

Projekt kluczowego połączenia Śląska z Wielkopolską powierzony zespołowi Complex Projekt-u

2018-10-11

W dniu 09.10.2018 podpisaliśmy Umowę z katowickim oddziałem GDDKiA na realizację studium [...]

Complex Projekt zaprojektuje węzeł drogowy w ciągu S1

2017-07-26

Z dniem 25.07.2017 podpisaliśmy umowę z Urzędem Miejskim w Sosnowcu na wykonanie [...]

Wszystkie aktualności

2015-09-03

Complex Projekt liderem konsorcjum realizującego monitoring autostrady A1

Decyzją Zarządu Konsorcjum  Complex Projekt Sp. z o.o. przejął funkcję lidera konsorcjum realizującego kontrakt na „Monitoring podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą”. W ramach kontraktu konsorcjum, poza bieżącym monitorowaniem A1,  zrealizuje rozbudowę istniejącego systemu monitoringu podłoża o dodatkowe podsystemy: sejsmiczny, meteo i piezometrów, oraz opracuje kompleksowe oprogramowanie narzędziowe pozwalające w przyszłości na automatyczną ocenę poziomu zagrożenia geotechnicznego autostrady.